top of page

Energiapuukoura

Energiapuukouralla voi helpottaa esim. peltojen reunojen, tonttien ja teiden varsien raivausta, ja sitä voi käyttää mm. harvennuksiin ja ongelmapuiden poistoon.

Energiapuukoura

bottom of page